Ortodonti Nedir?

Ortodonti Nedir?

Ortodonti kelimesi Yunanca ORTOS (Düzgün) ve DONTOS (dişler) kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Düzgün dişler anlamına gelir.

Ortodontik tedaviler sadece dişlerin sıralanmalarını düzeltmek değil aynı zamanda alt ve üst çene'nin birbiri ile uyumlu ve doğru bir şekilde kapanmasını sağlamak ve ayrıca dişler ile komşu yumuşak dokuları (dil, yanak, dudak) birbiri ile uyumlu hale getirmektir. 

Ortodonti hem dişlerdeki bozukluklar hem de çene ve yüz yapılarındaki bozuklukların tedavisi ile ilgilenen Diş hekimliğinin bir uzmanlık dalıdır.

Ortodontik tedaviler çene ve yüz yapılarının fonksiyonu ve estetiğini düzeltmenin yanı sıra çene eklemi ile ilgili problemlerin de çözümü ile ilgilenmektedir.

 

Logo small